fbpx

Polityka prywatności

1. Administrator danych osobowych

Administratorem danych osobowych jest Przedsiębiorstwo Usługowo – Transportowe OL-Trans, 84-123 Mrzezino, ul. Lipowa 6,
NIP 587-100-06-49, REGON 190055657, KRS 0000391442, które są przetwarzane zgodnie z rozporządzeniem ministra spraw wewnętrznych i administracji z dnia 29.04.2004 r. w sprawie dokumentacji przetwarzania danych osobowych oraz warunków technicznych i organizacyjnych, jakim powinny odpowiadać urządzenia i systemy informatyczne służące do przetwarzania danych osobowych (Dz. U. Nr 100, poz. 1024).

2. Inspektor danych osobowych

 • Zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych użytkownik ma prawo do dostępu do swoich danych, ich poprawienia, usunięcia oraz prawo do zapomnienia
 • Wszelkie wnioski należy kierować do Inspektora Danych Osobowych na adres e-mail: rodo@ol-trans.info od poniedziałku do piątku, w godzinach 8:00 – 15:00.
 • Czas reakcji na przesłany wniosek wynosi do 14 dni.

3. Gromadzenie danych osobowych

 • Dane są gromadzone do celów związanych z realizacją zamówienia, umowy, usługi.
 • Wszelkie dokumenty zawierające dane osobowe nie związane z realizacją zamówień nie są przechowywane.
 • Każda osoba, której dane dotyczą ma prawo dostępu do danych, sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo sprzeciwu, prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.
 • Usunięcie danych osobowych może nastąpić na skutek cofnięcia zgody bądź wniesienia prawnie dopuszczalnego sprzeciwu na przetwarzanie danych osobowych.
 • Kontakt z osobą nadzorującą przetwarzanie danych osobowych jest możliwy drogą elektroniczną pod adresem e-mail: rodo@ol-trans.info

4. Przetwarzanie danych osobowych

 • Dane Osobowe przetwarzane są na podstawie zgody wyrażanej przez Użytkownika oraz w przypadkach, w których przepisy prawa upoważniają Administratora do przetwarzania danych osobowych,
 • Serwis zbiera informacje dobrowolnie podane przez użytkownika.
 • Dane podane w formularzu są przetwarzane w celu wynikającym z funkcji konkretnego formularza np. w celu dokonania procesu obsługi kontaktu informacyjnego,
 • Dane osobowe pozostawione w serwisie nie zostaną sprzedane ani udostępnione osobom trzecim,
 • Do danych zawartych w formularzu przysługuje wgląd osobie fizycznej, która je tam umieściła. Osoba ta ma również praw do modyfikacji i zaprzestania przetwarzania swoich danych w dowolnym momencie.

5. Udostępnianie danych osobowych

PUT OL-Trans. nie udostępnia osobom trzecim danych osobowych.

6. Pliki cookies

 • Na ww. stronach internetowych wykorzystywane są pliki cookies.
 • Pliki cookies nie zawierają danych osobowych.
 • Pliki cookies służą do identyfikacji zalogowanego użytkownika, podtrzymania sesji zalogowanego użytkownika oraz do celów statystycznych.
 • Witryna www.wiktoriapark.pl używa cookies, którymi są niewielkie pliki tekstowe wysyłane przez serwer www i przechowywane przez oprogramowanie komputera przeglądarki

7. Udostępnianie danych osobowych

 • PUT OL-Trans chroni gromadzone dane osobowe zgodnie z najwyższymi standardami bezpieczeństwa i ochrony danych.
 • Przechowywanie danych osobowych jest zabezpieczone przed dostępem osób trzecich

8. Zmiany w polityce prywatności

 • Zastrzegamy sobie prawo do zmiany niniejszej polityki prywatności.
 • Zmiany będą publikowane stronach internetowych www.wiktoriapark.pl